• 5 سال پیش

  • 179

  • 09:59
کی گفته نباید بترسیم؟؟

کی گفته نباید بترسیم؟؟

حامد متین
2
کی گفته نباید بترسیم؟؟
  • 09:59

  • 179

  • 5 سال پیش

کی گفته نباید بترسیم؟؟

حامد متین
2

توضیحات
یکی از اشتباه ترین و مخرب ترین باورهایی که تا به حال به ما القا شده این است که " نباید بترسیم" چقدر در کودکی بابت ترسیدن سرزنش شدیم. فکر می کردیم که شجاعت یعنی نترسیدن و هر کس که بترسد یعنی یک آدم ضعیف و بی مصرف است. همچنان در برزگسالی این باور با ما زندگی می کند. در این فایل صوتی این باور را به چالش کشیده ام و ضمن معرفی اثرات مخرب ترس در زندگی ما، به وضوح این مسیله را رد کرده ام. این فایل صوتی رو از دست ندهید. برای عضویت در کانال تلگرام ما به سایتwww.hamedmatin.com مراجعه کنید یا اینکه آیدی hamedmatin@را در تلگرام جستجو کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads