• 2 سال پیش

  • 76

  • 10:21

موفق کیه ؟

شروین زواره ای
4
4
0

موفق کیه ؟

شروین زواره ای
  • 10:21

  • 76

  • 2 سال پیش

توضیحات
وقتی میشنوی یک نفر موفق است دقیقا چه فاکتورهایی توی ذهنت میاد ؟

با صدای
شروین زواره ای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads