• 2 سال پیش

  • 21

  • 28:01

مقدمه‌ای بر قرآن - اپیزود سوم

رادیو آیات
0
0
0

مقدمه‌ای بر قرآن - اپیزود سوم

رادیو آیات
  • 28:01

  • 21

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود، داستان تبدیل قرآن از پدیده‌ای شفاهی به پدیده‌ای مکتوب بازخوانی می‌شود. شواهد تاریخیِ چگونگی جمع‌آوری و تدوین قرآن در زمان عثمان و پرسش‌های قرآن‌پژوهان غربی دربارۀ انطباق مصحف عثمان با وحیِ محمدی، موضوع محوریِ این قسمت از درس‌گفتار «مقدمه‌ای بر قرآن» است.

با صدای
مسعود رهبری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads