• 7 سال پیش

  • 130

  • 06:50

روش هایی برای پیدا کردن ایده های استارتاپی

همیار وب
51
توضیحات
در این فایل صوتی 6 روش برای پیدا کردن ایده های استارتاپی را عنوان می کنم و آن ها را برای شما توضیح می دهم.

shenoto-ads
shenoto-ads