• 6 سال پیش

  • 129

  • 06:50

روش هایی برای پیدا کردن ایده های استارتاپی

همیار وب
40
40
0

روش هایی برای پیدا کردن ایده های استارتاپی

همیار وب
  • 06:50

  • 129

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی 6 روش برای پیدا کردن ایده های استارتاپی را عنوان می کنم و آن ها را برای شما توضیح می دهم.

shenoto-ads
shenoto-ads