• 2 سال پیش

  • 46

  • 18:59

دست فروشی | اپیزود دوم فصل اول

بروداکست
0
0
0

دست فروشی | اپیزود دوم فصل اول

بروداکست
  • 18:59

  • 46

  • 2 سال پیش

توضیحات
قطعا معضلات اجتماعی امروز بیش از آن چیزی است که در حد تصور بگنجد، اما دست فروشی یکی از بدترین مواردی است که می توانید گریبان گیر افراد جامعه شود. در اپیزود دوم فصل اول بروداکست، پادکست سریالی فارسی به بررسی شرایط دست فروشی و رفتار های مختلف مرتبط با این افراد روایت جذابی را داشته ایم. راستی، اپیزود های بروداکست بصورت سریالی هستند و در صورتی که اپیزود قبلی را نشنوید، اجتمالا در درک داستان اپیزود بعدی به بیشترین میزان نخواهید رسید. بنابراین اپیزود اول فصل اول بروداکست را با مضمون اپیزود شروع بیکاری از دست ندهید!

با صدای
اهیاس
فاطمه کارگر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads