• 1 سال پیش

  • 35

  • 39:59
قسمت سوم - در جستجوی آقای ایکس[یک]

قسمت سوم - در جستجوی آقای ایکس[یک]

گرگور
0
قسمت سوم - در جستجوی آقای ایکس[یک]
  • 39:59

  • 35

  • 1 سال پیش

قسمت سوم - در جستجوی آقای ایکس[یک]

گرگور
0

توضیحات
پادکست فارسی گرگور - اپیزود سوم - در جستجوی آقای ایکس - قسمت اول: می سی سی پی در مه داستان مردی که خودش را گم کرد. . حد فاصل دهه دهه 30و 40 در جکسون، می سی سی پی مردی در خیابان پیدا شد که حتی اسمش را هم بخاطر نمی آورد، و به آقای ایکس معروف شد. بر اساس گزارش چاپ شده در مجله آتاویست به قلم لورا تاد کارنز مهر 1400 Gargorpodcast

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads