• 6 سال پیش

  • 6

  • 01:33:08

Footballcast 167

Footballcast
0
0
0

Footballcast 167

Footballcast
  • 01:33:08

  • 6

  • 6 سال پیش

توضیحات
فوتبالکست ۱۶۷:‌ این هفته در فوتبالکست شایان خر مراد را سوار میشود و بابک مورد هجوم جبهه باطل واقع میشه . رضا از قهوه تلخش میگه ،آرین از سیاست های زیست محیطی ترامپ اعتقاد میکنه و بردیا از سختی های زندگی در کانادا میگه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads