• 7 سال پیش

  • 7.3K

  • 06:27

خوشی های کوچک به سبک من

Radioshazio
42
42
0

خوشی های کوچک به سبک من

Radioshazio
  • 06:27

  • 7.3K

  • 7 سال پیش

توضیحات
چرا فکر میکنیم دیگران غرق در خوشی زندگی میکنن و خودمون رو خوشبخت نمیدونیم؟ چجوری میتونیم خوشبختی رو توی خودمون پیدا کنیم؟ من بهتون میگم که با چه راهکارهایی از زندگی ام راضی ام و لذت میبرم. اگر دنبال خوشحالی میگردید، به این قسمت از شهرزادوقصه گوش کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads