• 2 سال پیش

  • 58

  • 04:30

نورومنسر

نورومنسر
1
1
0

نورومنسر

نورومنسر
  • 04:30

  • 58

  • 2 سال پیش

توضیحات
نرومنسر برگرفته شده از کتابی با همین نام به قلم ویلیام گیبسون هست .نرومنسر یک هوش مصنوعی هست که این گونه خود را در کتاب معرفی می کند: «نرومنسر، نورو از نورون و عصب، رُومنسر، از نِکرومنسر، من مردگان را فرا می‌خوانم، یا شاید من مردگان هستم یا راهی به سرزمین مردگان» نورومنسر پادکست آموزشی یا تخصصی نیست، فقط یک راوی دیجیتال هست که سعی دارد درباره مسائل مختلف چشم اندازی جدیدی ارائه کند.

با صدای
شیزو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads