• 2 سال پیش

  • 23

  • 06:35

سلام من به حسین و به کربلای حسین / کریمی

پادپخش
1
1
0

سلام من به حسین و به کربلای حسین / کریمی

پادپخش
  • 06:35

  • 23

  • 2 سال پیش

توضیحات
نوحه محرم الحرام و سلام به امام حسین (علیه السلام) با نوای حاج محمود کریمی متن: سلام من به حسین‌ و به کربلای حسین، سلام من به حسین‌ و به کربلای حسین، تمام عالم امکان شود فدای حسین سلام من به حسین‌ و به کربلای حسین، سلام من به حسین‌ و به کربلای حسین، تمام عالم امکان شود فدای حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد تمام سلطنت خویش در ازای حسین سلام‌‌‌ من به حسین و به کربلای‌ حسین، سلام من به حسین‌ و به کربلای حسین، تمام عالم امکان شود فدای حسین بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود خدا بلند نمود است آن لوایی که منقش است و به صاحب اللوای حسین حسین پشت سر مادر است در محشر به هر که اهل بهشت است در قفای حسین

با صدای
حاج محمود کریمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads