• 2 سال پیش

  • 1.5K

  • 04:07

رادیو آغوش اپیزود بیست ویکم:بغض

رادیو آغوش
7
7
2

رادیو آغوش اپیزود بیست ویکم:بغض

رادیو آغوش
  • 04:07

  • 1.5K

  • 2 سال پیش

توضیحات
دل نازکی مریضیه دکتر؟ باس نمونه برداری کنین؟ آزمایشی چیزی؟ میشه جراحی کنین ابرهای گلوم رو دربیارین؟ می دونم خطر داره اما خطرش کمتره از حرفهایی که قورت میدیم. من خیلی خسته شدم دیگه. خسته شدم از این همه شب، از این همه روز. از این همه هی " درست میشه، نترس" گفتن به خودم که بدونم دروغه و دیگه هیچی هیچ وقت درست نمیشه. گوینده:محمدرضاحنیفی نويسنده:حمیدسلیمی کاور:مجاز

با صدای
محمدرضاحنیفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads