• 2 سال پیش

  • 158

  • 06:14

در برابر قانون - فرانتس کافکا

داستان های کوتاه با محمدرضا داودی
1
1
0

در برابر قانون - فرانتس کافکا

داستان های کوتاه با محمدرضا داودی
  • 06:14

  • 158

  • 2 سال پیش

توضیحات
بازخوانی داستان کوتاه در برابر قانون اثر فرانتس کافکا

با صدای
محمدرضا داودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads