• 2 سال پیش

  • 36

  • 32:31

سفر سوم: با کاروان بادیه‌نشینان تا کران مدیترانه

پادکست چمدان
1
1
0

سفر سوم: با کاروان بادیه‌نشینان تا کران مدیترانه

پادکست چمدان
  • 32:31

  • 36

  • 2 سال پیش

توضیحات
با چمدانی از ادبیات و موسیقی به همراه کاروان هنرمندان عرب، از صحراهای عربستان تا سواحل مدیترانه سفر می‌کنیم همسفر سفر سوم باشید. منابع این اپیزود: کتاب الاغانی نوشته ابوالفرج اصفهانی کتاب تپش‌های شیدایی نوشته غسان کنفانی، ترجمه غسان حمدان مستند زندگی‌نامه فیروز گزارش میدل ایست نیوز از خیابان متبنی بغداد، قلب تپنده فرهنگ عراق وجه زنانه نمادها در شعر معاصر فارسی و عربی؛ با نگاهی به شعر احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی فصل‌نامه علمی- پژوهشی؛ پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، دوره 5 شماره 1، بهار1396 کاوش‌نامه‌ی ادبیات تطبیقی؛ دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه، سال ششم، شماره 2، پاییز 1395 واکاوی رمانتیسم جامعه‌گرا در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبانی نوشته حج‌الله فسنقری و سهیل اکبری گرافیست: پرستو برمخ فناوری اطلاعات: طاهر باقری

با صدای
شفق بصیری
پگاه رضوی
نسیم آقازاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads