• 2 سال پیش

  • 35

  • 02:52

با چه روشی پرسنلمو کنترل کنم ؟

علی معبودی
1
1
0

با چه روشی پرسنلمو کنترل کنم ؟

علی معبودی
  • 02:52

  • 35

  • 2 سال پیش

توضیحات
کنترل پرسنل یکی از ابزارهای کلیدی در تشخیص درست بودن مسیر حرکت سازمانه. سه نوع کنترل وجود داره 1.کنترل قبل از انجام کار 2. کنترل حین انجام کار 3. کنترل بعد از انجام کار هر کدوم از کنترل ها به تناسب شرایط شرکت یا اون پرسنل مورد استفاده قرار می گیره

با صدای
علی معبودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads