• 2 سال پیش

  • 707

  • 02:06

رادیو آغوش اپیزود هجدهم: پیانیست

رادیو آغوش
0
0
0

رادیو آغوش اپیزود هجدهم: پیانیست

رادیو آغوش
  • 02:06

  • 707

  • 2 سال پیش

توضیحات
مثل پیانیست محزونی که در ویرانه‌های کشورش، روزهای امن و آرام را مثل نت روی کلاویه استخوان‌هایش می‌نوازد. بله، این موسیقی بسیار غمگین است، اما بسیار عزیز هم هست، بسیار مقدس، بسیار شفادهنده.

با صدای
محمدرضاحنیفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads