• 2 سال پیش

  • 75

  • 54:59

گفتگوی یوایکس رایتینگی با رضا بختیاری‌فرد: کارکرد فونت در طراحی

پادکست یو ایکس رایتینگ ux writing podcast | خانه تجربه‌نویسی
0
0
0

گفتگوی یوایکس رایتینگی با رضا بختیاری‌فرد: کارکرد فونت در طراحی

پادکست یو ایکس رایتینگ ux writing podcast | خانه تجربه‌نویسی
  • 54:59

  • 75

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این برنامه رضا بختیاری‌فرد طراح فونت مهمان پادکست خانۀ تجربه‌نویسی است. ما دربارۀ تاریخچۀ فونت، خوانایی خط فارسی و ارتباط خط و طراحی تجربه کاربر گفتگو کرده‌ایم.

با صدای
رضا بختیاری‌فرد
حسام‌الدین مطهری
رضا بختیاری‌فرد
حسام‌الدین مطهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads