• 2 سال پیش

  • 139

  • 08:00

پادکست چین پاد اپیزود 2 تابستان

چین-پاد
0
0
0

پادکست چین پاد اپیزود 2 تابستان

چین-پاد
  • 08:00

  • 139

  • 2 سال پیش

توضیحات
در بخش اول چه خبر در مورد : ریزش شدید بیتکوین - آپدیت اتریوم - مرگ مکافی - دیدار ایلان ماسک و جک دورسی - دوج کوین جدید - خرید خالق دوج کوین صحبت میکنیم. بخش دوم ( داغ ترین ها ) / بخش سوم (کی چی میگه) و بخش چهارم( وقت خرید ) رو هم داریم/ /پس باما همراه باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads