• 3 سال پیش

  • 149

  • 56:10

فصل 4 – قسمت 3: شناسایی داده‌محور تقلب و ناهنجاری

دوشنبه‌های دیتایی سحاب
0
توضیحات
در این قسمت آقای مهدی میرحسینی، متخصص داده‌های مالی مهمان برنامه ما هستند و قرار است راجع به "شناسایی داده‌محور تقلب و ناهنجاری" صحبت کنیم.

با صدای
کاوه یزدی فرد
مهدی میرحسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads