• 1 سال پیش

  • 29

  • 01:51

پایداری تا پای جان اپیزود صفر | Paydari ta paye Jaan Ep. 00

پایداری تا پای جان|Paydari ta paye jaan
2
2
2

پایداری تا پای جان اپیزود صفر | Paydari ta paye Jaan Ep. 00

پایداری تا پای جان|Paydari ta paye jaan
  • 01:51

  • 29

  • 1 سال پیش

توضیحات
صدایی که میشنوید علامت شروع پادکست پایداری تا پای جان است... برنامه پادکست: شنبه ها : روزنگار هفته دوشنبه ها : معرفی عملایت هفته چهارشنبه ها : روایتی از شهید هفته

با صدای
سالار مسائلی
Salar Masaeli
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads