• 2 سال پیش

  • 47

  • 35:37

5- گذری بر فریم‌ورک‌ها و متودولوژی‌های اجایل

اجایل گپ
0
0
0

5- گذری بر فریم‌ورک‌ها و متودولوژی‌های اجایل

اجایل گپ
  • 35:37

  • 47

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود قبل دیگه رفتیم تو دل تیم و فرایندهاش؛ ادامه‌ی راه با محمد اسماعیل پدران عزیز همراه شدم و با شخصیت‌های فریم‌ورک‌ها و متودولوژی‌های مختلف آشنا شدیم. از Scrum، Kanban و Extreme Programming گرفته که عموماً برای تیم‌های کوچک استفاده میشه تا Nexus و SAFe که خوراک تیم‌های بزرگه! کتاب‌هایی که معرفی شد. When will it be done Fixing your Scrum Zombie Scrum The Professional Scrum Teams

با صدای
پدرام کشاورزی
محمد اسماعیل پدران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads