• 2 سال پیش

  • 113

  • 00:00

انتخاب همسر و ازدواج موفق ۱

یک قدم تا آرامش
1
1
0

انتخاب همسر و ازدواج موفق ۱

یک قدم تا آرامش
  • 00:00

  • 113

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت درخصوص انتخاب همسر ، شرایط آمادگی برای ازدواج، ازدواج موفق، فرایند آشنایی قبل ازدواج، اشتباهات و نشانه ها در آشنایی، دلایل ازدواج و افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند صحبت می کنم.

shenoto-ads
shenoto-ads