• 3 سال پیش

  • 1.1K

  • 03:47

اگر نگاهت را نداشته باشم...

الف قاف
2
توضیحات
اگر نگاهت را نداشته باشم، چشم‌هایم به چه‌کار آید؟ اگر صدایت را نداشته باشم، گوشم‌هایم به چه کار آید؟ .نویسنده: مرضیه مرادی منظور گوینده: آرمان قاسمی

با صدای
آرمان قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads