• 3 سال پیش

  • 129

  • 01:35:04

میدان فردوسی - قسمت دوازدهم

پادکست میدان فردوسی
2
توضیحات
دوازدهمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب سایه های شکار شده اثر جناب استاد بهمن سرکاراتی . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، مقاله‌ای با عنوان " بنیان اساطیری حماسه ملی ایران " را تشریح می‌کنیم و خواهیم گفت که : جناب استاد سرکاراتی معتقدند سلسله کیانیان واقعیت تاریخی و اسطوره‌ای ندارد. آنچه به اصطلاح، سلسله کیانیان خوانده می‌شود، باید از منظر اسطوره تحلیل شود و بخش "حماسی " شاهنامه نیز، درواقع باید با عنوان ِبخش ِ" اساطیر ِحماسی " معرفی شود. فرهنگ و اندیشه‌های زروانی کاملا بافت درونی شاهنامه را تشکیل داده است و هزاره‌های زروانی، کاملا منطبق بر هزاره‌های شاهنامه است. . در بخش دوم، مقاله‌ای با عنوان " بازشناسی بقایای افسانه گرشاسپ در منظومه‌های حماسی ایران " را تشریح می‌کنیم و خواهیم گفت که : روایات ِمربوط به شخصیت و زندگی گرشاسپ ( قهرمان ِاصلی ِاساطیر ایران ) در شاهنامه، بین دو شخصیت ِسام و رستم بازتاب داشته است. درواقع ریشه‌شناسی ِرستم ِشاهنامه، به گرشاسپ ِاسطوره می‌رسد. . تشریح جغرافیای تاریخی گندشاپور در شاهنامه و معرفی آوازهای عاشقانه بختیاری در ایل بختیاری با اجرای محمدرضا طاهرپور همراه اجرای سرنا توسط علی اسدی

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads