• 2 سال پیش

  • 35

  • 17:12

خودشیفتگی در کودکان

شنیدنی ها
1
1
0

خودشیفتگی در کودکان

شنیدنی ها
  • 17:12

  • 35

  • 2 سال پیش

توضیحات
بحث خودشیفتگی در کودکان خود دوست کیست؟ خودشیفته کیست؟ نمایش کودک در جمع میتواند به کودک اسیب بزند؟ از نظر علمی مردم فقط دو گروهند آدم خود دوست و آدم خود ناپسند، یعنی آدمی که خودشو دوست داره و خودشو خوب میدونه یا کسی که خودشو دوست نداره و خوب نمیدونه. آدمی که میگه من خوبم و خودش رو خیلی قبول داره تکبر هم داره قطعا. در اصلاح علمی به فرد نرمال میگن انسان برتر. اختلال شخصیت خودشیفته محصولی جانبی از محیط خانوادگی در دوران کودکی است. همه کودکان نیاز به تایید و توجه از جانب خانواده شان را دارند. کودکان با خانه هایشان منطبق می شوند و اغلب معقول ترین ومولدترین انطباق با شرایط خانه باعث به وجود امدن یک خودشیفته می شود. ارزش های خود شیفتگی در والدین در این موقعیت کودک در خانه ای بزرگ می شود که والدین بسیار مقایسه گر هستند و فقط موفقیت های بزرگ را پاداش می دهند. یک یا هردوی این والدین خودشیفتگی نمایشی دارد. این افراد معتقدند که خاص و بی همتا هستند و فقط افراد یا موسسات خاص یا عالی رتبه قادر به درک آن ها هستند و لذا تنها باید چنین افرادی در ارتباط باشند. افراد خودشیفته نیاز مفرطی به تحسین شدن دارند لذا ممکن است به صورت دائمی به این موضوع اشتغال ذهنی داشته باشند که تا چه اندازه کارهای خود را خوب و درست انجام می دهند و تا چه اندازه دیگران نظر مساعدی نسبت به آن ها دارند. این اشتغال ذهنی اغلب به شکل نیاز مداوم به توجه، تحسین و تایید از سوی دیگران در می آید. بشنوید صحبت های فرهنگ هلاکویی را در این باره.

با صدای
فرهنگ هلاکویی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads