• 2 سال پیش

  • 1.9K

  • 03:03

آیا ربات ها جای انسان ها را میگیرند؟

پونصد و شیش
1
64%
1
0

آیا ربات ها جای انسان ها را میگیرند؟

پونصد و شیش
  • 03:03

  • 1.9K

  • 2 سال پیش
64%

توضیحات
آیا فکر میکنین روزی ربات ها جایگزین انسان ها میشن؟ اگه هوش مصنوعی از انسان باهوش تر بشه چه اتفاقی می افته؟

با صدای
حسین اکبری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads