• 2 سال پیش

  • 20

  • 21:26

گفتگوی نهم . علی بیتاژیان . 10 اردیبهشت 1400

رادیو کندو
0
0
0

گفتگوی نهم . علی بیتاژیان . 10 اردیبهشت 1400

رادیو کندو
  • 21:26

  • 20

  • 2 سال پیش

توضیحات
وزارت محیط زیست یا سازمان محیط زیست ؟ واقعا کدام برای طبیعت ایران نافع تر است ؟

با صدای
علی بیتاژیان
علی بیتاژیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads