• 3 سال پیش

  • 52

  • 08:22
  • 08:22

  • 52

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود 1 پادکست 4 در این بسته صوتی ما در ابتدا در مورد Self-Compassion صحبت کردیم اینکه چی هست و سپس مشخصات کسانی که این صفت را دارند و اینکه داشتن یا نداشتن آن چه اثراتی روی ما و دیگران دارد صحبت کردیم و در آخر هم توضیح دادیم که چطوری می توانیم آنرا در خودمان رشد دهیم.

با صدای
مهتاب مَلا
نرگس عباسی
مهتاب مَلا
نرگس عباسی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads