• 2 سال پیش

  • 63

  • 09:36

فصل1 قسمت صفر - معرفی پادکست اکنون + اهداف و برنامه ها

پادکست اکنون
0
0
0

فصل1 قسمت صفر - معرفی پادکست اکنون + اهداف و برنامه ها

پادکست اکنون
  • 09:36

  • 63

  • 2 سال پیش

توضیحات
من سجاد سلیمانی هستم و میزبان و موسس پادکست اکنون / پادکستی گفتگومحور که قرار است با مهمانان برنامه گپ بزنیم و به تماشای زندگی آنها نشسته و خلوت‌شان را مرور کنیم. اینجا از محتوای پادکست، جنس گفتگوها گفته‌ام. امیدوارم از دیدن این برنامه‌ها و گفتگوها، لذت ببرید و نکته‌های ارزشمندی برای کار و زندگی گلچین کنید

shenoto-ads
shenoto-ads