• 3 سال پیش

  • 45

  • 09:42

گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای غلامی

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای غلامی

رادیو افق کوروش
  • 09:42

  • 45

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای غلامی عامل فرانچایز افق کوروش به بهانه فعالیت های ورزشی و صعود به قله کوه های ارمنستان با پرچم افق کوروش

shenoto-ads
shenoto-ads