• 3 سال پیش

  • 204

  • 54:26

فصل 2 - قسمت 1: تیم های محصول و تحول به کمک علوم داده

دوشنبه‌های دیتایی سحاب
1
توضیحات
در قسمت اول از فصل دوم دوشنبه های دیتایی سحاب کاوه یزدی فرد، مدیر نوآوری سحاب به عنوان میزبان با آقای سیامک خرمی، راهبر مدیران محصول در مجموعه مالی ATB گفت و گو کرده است. موضوع این گفت و گو "تیم‌های محصول و تحول به کمک علوم داده" است. با هم شنونده این قسمت خواهیم بود.

با صدای
کاوه یزدی فرد
سیامک خرمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads