• 1 سال پیش

  • 26

  • 05:24
18 فروردین؛ اخبار تجارت و بازرگانی

18 فروردین؛ اخبار تجارت و بازرگانی

رادیو نوسان
0
18 فروردین؛ اخبار تجارت و بازرگانی
  • 05:24

  • 26

  • 1 سال پیش

18 فروردین؛ اخبار تجارت و بازرگانی

رادیو نوسان
0

توضیحات
? بسته خبری تجارت و بازرگانی رادیو نوسان ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ ? ? اجازه واردات در مقابل صادرات صادرکنندگان ? مرز باشماق مریوان همچنان فعال است ? ابلاغ مصوبه واردات مرغ ? اصلاح فرآیند نظام مجوزدهی کسب و کارها

با صدای
مهدی کامرانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads