• 2 سال پیش

  • 58

  • 37:50

گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت نهم/ یاسر عرفات و مذاکرات صلح

پریسکوپ
0
0
0

گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت نهم/ یاسر عرفات و مذاکرات صلح

پریسکوپ
  • 37:50

  • 58

  • 2 سال پیش

توضیحات
روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا به نقل از کتاب گفت‌وگوهای پشت پرده چاپ شده توسط نشر کتاب‌سرا ترجمه: آرمین منتظری

با صدای
آرمین منتظری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads