• 3 سال پیش

  • 153

  • 07:19

پادکست شماره 98: آیا تحریک دستی پستان پیش از شیردوشی (forestripping) بر عملکرد شیردوشی تاثیر دارد؟

رادیو آگرین تک
11
توضیحات
امروزه در گله های تجاری بزرگ با دام زیاد یکی از مشکلاتی که وجود دارد تراکم ساعات شیردوشی است، بطوریکه در بسیاری از موارد هماهنگ کردن دوشیدن گاوها سخت می شود. از سوی دیگر هرچه شیردوشی سریعتر انجام شود و گاوها سریعتر به بهاربند برگردند زمان بیشتری را می توانند صرف استراحت و خوراک خوردن کنند. بطور کلی پاک کردن پستانک ها با حوله پارچه ای به مدت تقریبا 7 ثانیه در حین آماده سازی پستان، تحریک لمسی کافی را برای استخراج حداکثر ظرفیت فیزیولوژیکی شیر گاو در مقایسه با 16 ثانیه تحریک شامل تحریک پیش از شیردوشی فراهم نمی کند. این موضوع می تواند اثرات منفی نیروهای مکانیکی بر بافت پستانک را هنگام دوشیدن دستگاه تشدید کند، از رفاه دام بکاهد و احتمالا بر سلامت پستان تأثیر بگذارد. علیرغم عدم تأثیر مثبت بر تولید شیر، یک روش شیردوشی که شامل تحریک پیش از شیردوشی باشد توصیه می شود.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads