• 2 سال پیش

  • 202

  • 06:10

شاتگان اپیزود اول

رادیو وکولوژی
0
0
0

شاتگان اپیزود اول

رادیو وکولوژی
  • 06:10

  • 202

  • 2 سال پیش

توضیحات
همیشه بهترین راه برای پیشرفت پیدا کردن نقاط ضعف و تصحیح اون هاست ما اینجا نقد میکنیم برای آگاهی و پیشرفت شوخی میکنیم برای اول برای توضیح بیشتر دوم برای لبخند هاتون اما در نهایت قضاوت با شماست.

با صدای
مهدی دوانقی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads