• 3 سال پیش

  • 159

  • 07:06

پادکست شماره 97: اهمیت بررسی نشخوار در تشخیص مشکلات سلامتی و مدیریتی گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
11
توضیحات
یکی از مواردی که بررسی نشخوار می تواند به دامدارها کمک کند بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال و تشخیص زمان زایش است. تقریبا تمام مطالعات نشان دادند که زمان نشخوار قبل از زایش برای گاوهایی که بعد از زایش بیمار شدند در مقایسه با گاوهایی که مشکل سلامتی نداشتند کمتر است. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد در گاوهایی که بعد از زایش دچار جابه جایی شیردان شدند، زمان فعالیت نشخوار از 12 روز قبل از زایش کاهش یافت در مقایسه با گاوهایی که مشکل سلامتی نداشتند. از نکات مدیریتی که بررسی میزان نشخوار دام می تواند به دامدارها کمک کند تشخیص درست تنش حرارتی در گله های شیری است. زمان نشخوار روزانه برای هر واحد افزایشTHI بالاتر از 60 برای گاوهای پرتولید هلشتاین در جایگاه تای استال در جنوب پنسیلوانیا به میزان 6 دقیقه در روز کاهش می یابد. همه می دانیم که تشخیص فحلی یکی از مهم ترین موارد در بهبود کارایی تولیدمثلی در گله های شیری است. کاهش نشخوار می تواند برای تشخیص زمان مناسب تلقیح استفاده شود. با استفاده از این روش ارزیابی رفتار دامها می توان به تشخیص فحلی بالایی را در گله ها رسید و هم اینکه در مصرف هورمون های گران قیمت برای همزمانی فحلی صرفه جویی کرد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads