• 3 سال پیش

  • 61

  • 11:30

انتظار و توقع کی مخربِ و کی مفید؟!

رادیو روتینو
3
3
2

انتظار و توقع کی مخربِ و کی مفید؟!

رادیو روتینو
  • 11:30

  • 61

  • 3 سال پیش

توضیحات
گاهی تمام فکر و ذکر ما رو توقعات پر میکنن ما زمانی از کسی توقع داریم که بدونیم طرف میتونه اون کار رو انجام بده؛مثلا ما از عقاب توقع شنا کردن نداریم برعکس میخواییم پرواز کنه..

با صدای
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
سونا قنبری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads