• 3 سال پیش

  • 19

  • 16:30

رادیو جریان قسمت پنجم

رادیو جریان
0
0
0

رادیو جریان قسمت پنجم

رادیو جریان
  • 16:30

  • 19

  • 3 سال پیش

توضیحات
این قسمت از رادیو جریان به «مهرْآرمیدگی» به عنوان سبک زندگی می‌پردازد. در قسمت چهارم بخش اول صحبت‌های شنیدنی دکتر مهدیه کسایی‌زاده دانش‌آموختۀ دکتری تصوف و عرفان، پژوهشگر و نویسنده را از شنیدیم. در قسمت پنجم به مهرآرمیدگی بیشتر توجه خواهیم کرد. متن صحبت‌های این نشست در پایگاه خبری تحلیلی عطنا هم منتشر شده که می‌تونید برای اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید: https://www.atnanews.ir/archives/299261/مهر-آرمیدگان/ atna.ir

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads