• 1 سال پیش

  • 72

  • 01:01:16
ویراژ اول - فراتر از جاده

ویراژ اول - فراتر از جاده

چارچرخ | 4Charkh
0
ویراژ اول - فراتر از جاده
  • 01:01:16

  • 72

  • 1 سال پیش

ویراژ اول - فراتر از جاده

چارچرخ | 4Charkh
0

توضیحات
ویراژ اسم قسمت های ویژه پادکست چارچرخه که در قالب همیشگی نمی گنجه. در اولین قسمت ویراژ که اسمش هست فراتر از جاده، ماجرای پیدایش و تکامل خودروهای آفرود یا شاسی بلندها رو بررسی می کنیم لیست کامل منابع در تلگرام چارچرخ درج شده است حامی مالی این قسمت چارچرخ: شرکت دانش بنیان ویراسبز سازنده فیلتر بهینه ساز سوخت سوپرتک

با صدای
علیرضا سبحانی
چارچرخ
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads