• 2 سال پیش

  • 32

  • 01:37
  • 01:37

  • 32

  • 2 سال پیش

توضیحات
دکلمه شعر در وصف مادر با گویندگی عطیه علایی

با صدای
عطیه علایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads