• 3 سال پیش

  • 601

  • 02:33

زن چگونه مرد را اعتلا می بخشد؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
0
0
1

زن چگونه مرد را اعتلا می بخشد؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 02:33

  • 601

  • 3 سال پیش

توضیحات
بر اساس رویکرد یونگ هر زنی توانایی این را دارد که مرد را اعتلا ببخشد، این اتفاق در صورتی می افتد که زن بر زنانگی خود بماند یا اگر مردانگی دارد، مردانگی خود را به زنانگی تغییر دهد و به هر میزانی که این تغییر رخ دهد مرد نیز مردانه می شود.

با صدای
گروه کیمیای آگاهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads