• 3 سال پیش

  • 226

  • 10:32

خداحافظ عشق من , خداحافظ ...

MRD
5
5
0

خداحافظ عشق من , خداحافظ ...

MRD
  • 10:32

  • 226

  • 3 سال پیش

توضیحات
شعر و موسیقی ملل —|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|— Goodbye My Love,Goodbye خداحافظ عشق من , خداحافظ ... Hear the wind sing a sad old song به صدای باد گوش بده که داره یه آواز قدیمی غم انگیزی را می خونه It knows I'm leaving you today اون میدونه که من امروز از پیش تو می رم Please don't cry or my heart will break خواهش می کنم گریه نکن وگرنه قلب من می شکنه When I go on my way وقتی من راه بیفتم که برم Goodbye my love, goodbye خداحافظ محبوب من، خداحافظ Goodbye and au revoir خداحافظ و به امید دیدار As long as you'll remember me تا هر وقت که منو بخاطر بیاری I'll never be too far من خیلی از تو دور نخواهم بود ... Goodbye my love, goodbye خداحافظ محبوب من، خداحافظ I always will be true من همیشه وفادار خواهم بود So hold me in your dreams پس منو تو رویاهات نگه دار Till I come back to you تا وقتی که دوباره پیش تو برگردم See the stars in the skies above ستاره ها را اون بالا تو آسمونا ببین They'll shine wherever I may roam اونا هر جایی که سرگردون شده باشم می درخشن I will pray ev'ry lonely night من همه ی شب های تنهایی هام رو دعا می کنم ... That soon they'll guide me home که منو زود به سمت خونه راهنمایی کنن Goodbye my love, goodbye خداحافظ محبوب من، خداحافظ Goodbye and aurevoir خداحافظ و به امید دیدار As long as you'll remember me تا هر وقت که منو بخاطر بیاری I'll never be too far من خیلی از تو دور نخواهم بود Goodbye my love, goodbye خداحافظ محبوب من، خداحافظ I always will be true من همیشه وفادار خواهم بود So hold me in your dreams پس منو تو رویاهات نگه دار Till I come back to you تا وقتی که دوباره پیش تو برگردم ...

با صدای
مهرداد رحمتیان
Mehrdad Rahmatian
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads