• 3 سال پیش

  • 21

  • 25:27
توضیحات
پیرزنی خانه ای دارد که سر راه مسجد گ وهرشاد قرار گرفته و او راضی نمی شود که بفروشد طی اتفاقی راضی می شود و خانه اش را برای مسجد واگذار میکند

با صدای
پرتو نیلی پور - محسن دلیران -
بیژن رافعی مهدی شهداد فرزانه نویدنیا
زهرا فدائی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads