• 3 سال پیش

  • 34

  • 22:25

۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت

پادکست ماورا
0
0
0

۲۸: مواجهه کسب و کارها با فضای عدم قطعیت

پادکست ماورا
  • 22:25

  • 34

  • 3 سال پیش

توضیحات
بسیاری از ما در خصوص عدم قطعیت در جهان صحبت می‌کنیم ولی نحوه اداره کسب و کارمان منطبق با این شرایط نیست. در این قسمت در خصوص مواجهه‌ی ما در کسب و کار با عدم قطعیت صحبت کردیم

با صدای
خشایار پاکفر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads