• 3 سال پیش

  • 180

  • 42:37

آتش‌بس کریسمس در جنگ جهانی اول

پریسکوپ
3
3
1

آتش‌بس کریسمس در جنگ جهانی اول

پریسکوپ
  • 42:37

  • 180

  • 3 سال پیش

توضیحات
روایت آتس‌بسی که سربازان متفقین و متحدین در اوج جنگ به صورت خودسرانه برپا کردن تا بتونن کریسمس رو با هم جشن بگیرد. توضیح کوچکی هم درباره ماهیت جنگ و چرایی جنگ می‌دم.

با صدای
آرمین منتظری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads