• 3 سال پیش

  • 56

  • 05:50

ترجمه دعای هفتم

محمدرضا مجیدی
1
1
0

ترجمه دعای هفتم

محمدرضا مجیدی
  • 05:50

  • 56

  • 3 سال پیش

توضیحات
ترجمه دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای محمدرضا مجیدی این دعا با متن بی نظریش در این روزهای کرونایی خیلی معجزه میکنه التماس دعا

با صدای
محمدرضا مجیدی
محمدرضامجیدی
Mohammadrezamajidi

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads