• 3 سال پیش

  • 35

  • 14:05

برفِ یخی

ravizteam
0
0
0

برفِ یخی

ravizteam
  • 14:05

  • 35

  • 3 سال پیش

توضیحات
برفِ یخی روایتِ روزهای تبعیدِ کرونایی تقدیم به دانشجویان سرزمینمان ایران...! گویندگان: صوفیا رحمانی، محمدکاریزی، محدثه وکیلی، سیدحمیدرضا طباطبائی نویسنده و تهیه کننده: سیدحمیدرضا طباطبائی Ravizteam

با صدای
صوفیا رحمانی
محمد کاریزی
محدثه وکیلی
سید حمیدرضا طباطبائی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads