• 3 سال پیش

  • 532

  • 35:36

اپیزود نهم: زندگی خود را طراحی کنید

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
4
4
1

اپیزود نهم: زندگی خود را طراحی کنید

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
  • 35:36

  • 532

  • 3 سال پیش

توضیحات
طراحان، آن چه را که هنوز موجود نیست، مجسم می کنند و بعد آن را می سازند. با زندگی هم، همین کار را می توان کرد. کتاب: زندگی خود را طراحی کنید | نویسندگان: بیل برنت - دیو اوانز گوینده: مهدی بهمنی تدوین: رضا بهمنی

shenoto-ads
shenoto-ads