• 3 سال پیش

  • 115

  • 09:59

قسمت پنجم - چطور با افراد بدقلق کنار بیایم ؟؟

گیک گپ
1
1
0

قسمت پنجم - چطور با افراد بدقلق کنار بیایم ؟؟

گیک گپ
  • 09:59

  • 115

  • 3 سال پیش

توضیحات
تو قسمت پنجم از پادکست گیک گپ میریم سراغ آدم های بدقلق چه جوری باید باهاشون کنار بیایم ؟ باید مثل خودشون جنگ و دعوا راه بندازیم یا راه دیگه ای هم هست ؟ این پادکست براساس تجربیات شخصی و کتاب How to Deal with Difficult People تهیه شده

shenoto-ads
shenoto-ads