• 3 سال پیش

  • 2.2K

  • 24:19

قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)

پادکست چهارگاه
2
توضیحات
در این قسمت به معرفی درجات چندگانه دستگاه شور، آوازهای دستگاه شور، آواز ابوعطا و گوشه رامکلی می پردازیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads