• 3 سال پیش

  • 40

  • 20:35

11: گفتگوی موثر - بخش دوم

پادکست ماورا
1
توضیحات
وجودِ احساسات موهبتی است که از طریقِ آن می توانیم با جریان زندگی پیوند برقرار کنیم . احساسات نقش مهمی در ایجاد فضایی باز برای گفتگو دارند  اپیزود یازدهم پادکست ماورا به نحوه ایجاد فضای گفتگوی موثر می پردازد و برای تغییر فضای ارتباط از روزمره گری و تکرار به عمق و اثرگذاری به بررسی نقش احساسات در شکل گیری گفتگو می پردازد

با صدای
خسرو خسروی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads